Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Macomtech Oy
Keskuskatu 1
86300 Oulainen

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mika Ahola
+358451261177
mika.ahola@macomtech.fi

3. Rekisterin nimi
Macomtech Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yksilöivät tiedot ( nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite )
Tuotteita / palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitusosoitetiedot.
Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot
   
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilökohtaisesti ostotapahtuman yhteydessä, asioimalla myymälässämme. Tietoja päivitetään julkisista osoitelähteistä, kuten postin osoiterekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä. Emme siirrä tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu palvelimelle.  Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa yhteystiedot ja ostohistoria Macomtechin:lla, puhelimitse tai sähköpostilla.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi päivittää omia yhteystietoja sähköpostitse, puhelimitse tai asioimalla liikkeessä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaillemme ei tule suoramarkkinointia puhelimitse, postilla eikä sähköpostilla.

Facebook